Kristal katılar örnek olarak cam ve grafiti kristal katılardandır. İyon, molekül ve atomlar bir geometrik kalıp içerisinde şekillendirilir. Erime ve yoğunlukları bu katıların meydana geldiği iyon moleküllerinin çekim kuvvetine bağlıdır. Düzenli yapıları olan katılar kristal katılardır. Kristal katıların yüzey kısımları genel olarak geometrik ve düz şekillerden meydana gelmektedir. Kristal katılar settir ve ortamın koşullarına bağlı olarak şekil alır. Kullandığımız iyot, tuz da kristal katıdır.

Kristal Katılar Örnek ve Çeşitleri

Kristal katılar örnek ve çeşitleri denildiğinde molekül taneleri arasındaki çekim kuvvetine göre

  • iyonik,
  • moleküler,
  • kovalent,
  • metalik kristal

olarak gruplandırılır. İyonik kristaller, iyonların çekim kuvveti ile bir arada olmasıdır. Molekül kristaller molekülleri bir arada tutar. Kovalent kristaller ise ametallerden oluşmaktadır. Elmas ise karbon atomunun komşu karbon atomlarına sağlam bir şekilde bağlanmasıdır. Kristal katılar aynı zamanda sert yapılır ve sıkıştırılamaz. Belli erime noktaları vardır. Katılaşan maddelerin birbirinden farlılığı çekim kuvveti ve moleküllerin dizilimi ile yakından ilgilidir. Tüm kristal katıların erime ve kaynama noktaları farklıdır.

Write A Comment

eskişehir escort - mersin bayan escort - escort bayan mersin - adana escort - escort ankara
4445545.com 4445545.net 4445545.org 444 55 45 444 55 45 444 55 45 444 55 45 444 55 45